Oceantech

Pallomainen aluslaatta

SKF:n pallomaiset aluslevyt on suunniteltu niin, että pultin kannan ja mutterin sovitepinnan väliin muodostuu täysin samansuuntainen pinta. SKF:n pallomainen aluslevy asettuu automaattisesti niin, että mahdolliset kulmavirheet kompensoituvat ja pultin taipuminen eliminoituu.

Pääasialliset edut:

• Asettuu automaattisesti niin, että mahdolliset kulmavirheet kompensoituvat
• Pultin kireys jakautuu tasaisesti
• Suurentunut pultin venymä on mahdollinen suuremman kiristyspituuden ansiosta
• Muotoilu ja korkealaatuisen seostetun teräksen käyttö lisää käyttövarmuutta
• Eliminoi pultin taipumisen
• Vähentää pultin väsymistä
• Osapintaa ei tarvitse tasata


Vielä yksi merkittävä pallomaisen aluslevyn etu on se, että sen pituutta voidaan helposti työstää lyhyemmäksi.
SKF:n normaalityyppiset pallomaiset aluslevyt on tehty pintakäsitellystä seostetusta teräksestä. SKF tarjoaa normaalipituisia (SW-tyypin) sekä litteitä (SWLP-tyypin) versioita. Pintakäsittely suojaa SKF:n pallomaisia aluslevyjä kosteassa ja suolavesiympäristössä.


Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä osoitteeseen vibracon@skf.com.

Lataa tuotesite (eng)